ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 8

45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΗΛ. 26510 32974, 26510 21443

FAX 26510 31143

 

e-mail : info@cuzagori.gr

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΛΙΒΑΣ

Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 31

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΗΛ. 26510 74102

 

e-mail : glivasx@otenet.gr