ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ

 

Εκτιμούμε ότι η δημιουργία του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τον τόπο μας, αφού οριοθετεί το είδος της ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθήσουμε, δηλαδή της ήπιας, ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που θα διατηρήσει  και θα προστατεύσει  όχι μόνο το φυσικό και ανθρωπογενές  περιβάλλον του Ζαγορίου, αλλά τον πολιτισμό και την πλούσια παράδοση μας. Μιας ανάπτυξης ισόρροπης που θα δώσει ευκαιρίες απασχόλησης και θα προσελκύσει νέο ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Μιας ανάπτυξης που θα επιτρέψει στην πλούσια κληρονομιά μας,  να γίνει κτήμα όλων.

Το παραπάνω όμως δεν το θεωρούμε αυτονόητο αλλά υλοποιήσιμο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:

·      Κοινωνική συμμετοχή και συναίνεση.

Θεωρείται ικανή και αναγκαία συνθήκη τόσο για την βιωσιμότητα του Πάρκου όσο και για τη συμμετοχή των ντόπιων στο αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι τα πλέον απαραίτητα μέτρα  που πρέπει να ληφθούν είναι:

1.   Οικονομική στήριξη των ΟΤΑ της περιοχής, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί η δημιουργία ενός εθνικού Πάρκου, αλλά και από την απώλεια εσόδων που αναμένεται από την κατάργηση ή τον περιορισμό ορισμένων δραστηριοτήτων (υλοτομία, βόσκηση κλπ). Είναι αδιανόητο να προβλέπεται η οικονομική στήριξη του Πάρκου από τον τακτικό προϋπολογισμό των ΟΤΑ, όταν το Πάρκο χαρακτηρίζεται Εθνικό. 

2.   Να ισχύσει το κριτήριο της εντοπιότητας για την πλήρωση όλων των προβλεπόμενων θέσεων.

3.   Αντισταθμιστικά οφέλη  στις παραγωγικές τάξεις που πλήττονται από την δημιουργία του Πάρκου.

4.   Προτεραιότητα των ντόπιων στην ενίσχυση  επενδυτικών σχεδίων.

5.   Άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για την διατήρηση των  παραδοσιακών σπιτιών.

6.   Ενεργή συμμετοχή των ντόπιων στην σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας του Πάρκου.

7.   Δημιουργία μιας αξιοκρατικής Διαχειριστικής Αρχής που θα αποτελεί εγγύηση για  ισόρροπη ανάπτυξη, που θα σέβεται την τοπική ιδιαιτερότητα και θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του Πάρκου παρακολουθώντας και ελέγχοντας διαρκώς μια σειρά δεικτών, όπως την ένταση της χρήσης, τα κρίσιμα οικοσυστήματα, την πίεση του χώρου, την φέρουσα ικανότητα της περιοχής και άλλα.

 

·      Ύπαρξη ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου για την περιοχή.

Η δημιουργία του Πάρκου θα παραμείνει χωρίς αντίκρισμα , αν δεν εκπονηθεί και μάλιστα το γρηγορότερο δυνατό ένα σχέδιο ανάπτυξης για όλη την περιοχή, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν όχι μόνο να ακολουθήσουν αλλά και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση του.  Το προτεινόμενο αναπτυξιακό σχέδιο πρέπει να διακρίνεται από τα παρακάτω  χαρακτηριστικά.

1.   Να είναι ήπια. Να αποφευχθούν οι βίαιες επεμβάσεις που σχετίζονται τόσο με έργα βασικών υποδομών, όσο και κλαδικών. Γενικά η ανάπτυξη πρέπει  να ακολουθήσει την ίδια φιλοσοφική προσέγγιση δημιουργίας του Πάρκου,  να έχει την ελάχιστη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον και να αποκλείει ή να δυσκολεύει την μαζική πρόσβαση  σε κρίσιμα οικοσυστήματα και περιοχές.

2.   Να είναι ολοκληρωμένη. Να περιλαμβάνει δραστηριότητες όχι μόνο στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά και στον πρωτογενή και δευτερογενή.

3.   Να είναι ισόρροπη. Να αναφέρεται και να στηρίζει όλη την περιοχή.

4.   Να βασίζεται στους ντόπιους και τα οφέλη να παραμένουν στον τόπο.

Πιστεύουμε ότι χωρίς τις παραπάνω  προϋποθέσεις,  η δημιουργία του πάρκου θα αποδειχθεί ο ασφαλέστερος τρόπος για την καταστροφή του. Ο Σύνδεσμος Ζαγορισίων  θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις  για να διατηρηθούν οι προϋποθέσεις  αυτές ώστε να διατηρηθεί η λεπτή ισορροπία μεταξύ της μέγιστης ωφέλειας και των   οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τα ανωτέρω αποτελούν κατά πλειοψηφία σκέψεις των μελών του Δ.Σ. και όχι κατά ανάγκη των μελών του Συνδέσμου. Το Δ.Σ. δεσμεύεται να φέρει το παρόν προς ψήφιση στην πρώτη γενική συνέλευση

 

<<< επιστροφή