Η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τιμώντας όσους προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες

στη Γενέτειρα Πατρίδα μας, την Ηπειρο

 

ΒΡΑΒΕΥΕΙ

ΤΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ

 

Για την προσφορά του στη γενέτειρα, την Ηπειρωτική αποδημία και την σημαντική και συνειδητή δράση του, για τη διατήρηση και ανάδειξη της αυθεντικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Με την ευκαιρία της κοπής «Πίτας του Ηπειρώτη» στις 19 Ιανουαρίου στο γήπεδο Σπόρτινγκ, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συνδέσμου Ζαγορισίων μετέβη στην εκδήλωση, μεταφέροντας τις ευχές όλων των Ζαγορισίων για ειρήνη, υγεία και επιτυχίες στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας που αγκαλιάζει όλους τους Ηπειρώτες και διατηρεί άσβεστη την ηπειρωτική παράδοση.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ζαγορισίων αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή που η Πανηπειρωτική, ένας φορέας με ποιότητα και κύρος, εκτιμά τις προσπάθειές του για διάσωση, διατήρηση και διάδοση της ζαγορίσιας παράδοσης και δεσμεύεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τις ενέργειες του ως προς το σκοπό αυτό.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Ζ. παραλαμβάνει το δίπλωμα από τον Πρόεδρο της Πανηπειρωτικής κ. Αλεξίου.

<<< επιστροφή