ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟΝ Π.Σ.Ζ.

 

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συνδέσμου Ζαγορισίων

που προήλθε από τις εκλογές της 27ης Ιουνίου 2005 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

 

Πρόεδρος :                                         Πολύβιος Καρράς (Μανασσής)

Αντιπρόεδρος και

υπεύθυνος χορευτικών τμημάτων :   Αλέξιος Οικονόμου (Ελάτη)

Αντιπρόεδρος και

υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων :       Χατζαρόπουλος Δημήτριος (Μεσοβούνι)

Γεν. Γραμματέας :                             Χριστόφορος Φωτόπουλος (Ασπράγγελοι)

Ταμίας :                                             Χρηστογούλας Στέφανος (Βραδέτο)

Υπεύθυνος χορευτικών τμημάτων :  Καραΐσκος Κωνσταντίνος (Ελαφότοπος)

Κοσμήτορας :                                    Χρήστος Ράπτης (Καπέσοβο)

Έφορος αρχείου και ιματιοθήκης :    Ρίζος Πέτρος (Μονοδένδρι)

Υπεύθυνος Εκδόσεων :                     Κων/νος Βλαχόπουλος (Δίκορφο)

 

<<< επιστροφή