Κατεβάστε ολόκληρο το σετ.

580 Kb.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σελ. 1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 .. 11 .. 12 .. 13 .. 14 .. 15 .. 16

Φωτογράφηση του χορευτικού τμήματος στη Μανασσή. Φωτογραφίες Χ. Γκλίβας.